Enjoy life

Vergoeding door zorgverzekeringen

 

Beste ouders/verzorgers/patiënt,

Wanneer je in het nieuwe kalenderjaar wordt geconfronteerd met zorgkosten,vinden wij het verstandig je te wijzen op de deadline voor het kiezen van een zorgverzekering.

In december van elk jaar ben je in de gelegenheid om je aanvullende verzekering aan te passen.

Voorheen kon je een dergelijke verzekering afsluiten en het jaar erna, was de verzekering al actief. Hou er nu rekening mee,dat meerdere verzekeraars een wachttijd hebben ingebouwd van een jaar. Dat wil zeggen, je moet een jaar premie betalen,voordat je aanspraak kunt maken op vergoeding door de verzekering.

Ook als je twijfelt,of je kind al aan een orthodontische behandeling toe is, bijvoorbeeld gezien zijn leeftijd of het stadium van de gebitsontwikkeling,kan het om die reden verstandig zijn, nu toch een aanvullende verzekering af te sluiten, gezien de wachttijd.

Veel patiënten maken gebruik van van informatie van de consumentenbond over zorgverzekeringen:

https:/www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoeding/orthodontie