Enjoy life

Disclaimer

Vrijwaring

Aan de internetsite van Orthodontistenpraktijk Wagemans is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontistenpraktijk Wagemans, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Orthodontistenpraktijk Wagemans aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontistenpraktijk Wagemans pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.


Copyright

Alle informatie in de internetsite van Orthodontistenpraktijk Wagemans op www.orthowagemans.nl is eigendom van Orthodontistenpraktijk Wagemans, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Orthodontistenpraktijk Wagemans-internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontistenpraktijk Wagemans nodig.